fagelStiftelsen Vindrosens verksamhet är vackert belägen i Vollsjö, mitt i det skånska kulturlandskapet. Hos oss ges individen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Med en god balans mellan det praktiska, det konstnärliga och det teoretiska söker vi aktivera hela människan i utvecklingens process. I en lugn, välstrukturerad och harmonisk miljö på landsbygden, med kunniga och erfarna medarbetare, ryms möjligheter att växa i tanke, känsla och vilja. Med utgångspunkt i waldorf- och läkepedagogikens väl beprövade metoder finner vi lösningar för skolgång, boende eller daglig verksamhet som passar alla.

Annonser